CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Tình Hình Dịch Vũ Hán Tại Pháp(3)

Thưa quý thính giả, trong khi tình hình dịch Vũ Hán ở Âu Châu nói chung tương đối khả quan, thì nước Pháp lại phải gia tăng các biện pháp để ngăn chận sự lây lan như giới nghiêm, đóng cửa trường học, vv… Để tìm hiểu thêm, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối của cuộc phỏng vấn nhà báo Từ Thức, từ Paris.   Xin nhường lời cho anh Quang Nam.

      DLSN12042021bis PV

You May Also Like