Câu Chuyện Thời Sự: Hồng Phúc pv Ls. Nguyễn Văn Đài(2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Luật sư Nguyễn Văn Đài, từ Đức quốc, về chuyến Âu du của TT Joe Biden, sau đây:

      DLSN29032022bis PV

You May Also Like