Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Đỗ Ngà, Nền giáo dục ngu dân dưới chế độ XHCN/VN. (tiếp theo)

Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe tiếp Phần 2 cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc với nhà báo Đỗ Ngà.

      PVan09032021

You May Also Like