Bình Luận

Bình Luận: Trung cộng không đáng sợ

27/09/2022

Một khi đảng CSVN cáo chung và đất nước xây dựng được một nền dân chủ chân chính, thì TC, với đầy rẫy khuyết điểm và xung khắc nội tại, sẽ không phải là một kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trần Trung...

Read More

Bình Luận: Nói nhỏ để bạn nghe-Cha chúng nó sợ gì?

26/09/2022

Kính thưa quý thính giả, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên là khuynh hướng của thời đại. Độc tài CS như tại TQ và VN là một mô hình nhà nước mang tính phản động sâu xa và sẽ bị những cuộc cách mạng quần chúng quăng vào thùng phân thối của...

Read More

BÌNH LUẬN: Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng sản Việt Nam

22/09/2022

Tuy bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng bên trong đảng CSVN đã thối rữa không còn thuốc chữa và ngày tàn sẽ không xa. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Vũ Ngọc Yên với tựa đề: “Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng sản...

Read More

Bình Luận: Lời nói của đảng không đi đôi với hành động

21/09/2022

Kính thưa quý thính giả, nếu đảng CSVN thăm tâm muốn tiêu diệt quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thì chỉ có một giải pháp, đó là chấp nhận dân chủ đa nguyên đa đảng và tam quyền phân lập. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Đức Hạo Nhiên...

Read More

Bình Luận: Độc tài có hại cho sức khỏe

20/09/2022

Khoa học chứng minh rằng, có một tương quan nghịch chiều rõ rệt giữa chế độ độc tài và sức khỏe của người dân bị độc tài cai trị. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Jason Nguyễn chuyển dịch với tựa đề: “Độc tài có hại cho sức khỏe” sẽ...

Read More

Bình Luận: Trung Quốc và Nga – mỗi bên đều theo đuổi kế hoạch của riêng mình

19/09/2022

Kính thưa quý thính giả, trong bản chất của Trung Quốc và Nga chưa bao giờ là đồng minh chân thật, họ chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau hầu duy trì độc tài và sự trị vì trên đầu cổ của 2 dân tộc bất hạnh này mà thôi. Mời quý thính giả đài ĐLSN...

Read More

BÌNH LUẬN: Tự do ngôn luận thì thật là đáng ghét

15/09/2022

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định quyền tự do ngôn luận trong tu chính án thứ nhất. Hiến pháp Việt Nam quy định quyền này trong điều 25 hiến pháp 2013. Tuy nhiên Hiến Pháp Hoa Kỳ là tối cao thật sự. Hiến Pháp Việt Nam là văn kiên quan trọng nhưng đứng sau điều...

Read More

Bình Luận: Tại sao trưng bày tranh lại phải xin phép? Xin – cho

14/09/2022

Kính thưa quý thính giả, một sự khác biệt quan trọng giữa các xã hội dân chủ và độc tài là trong một xã hội dân chủ pháp trị, người dân được quyền tự do hành xử trừ khi bị luật pháp nghiêm cấm. Trái lại trong một chế độ độc tài như tại Việt...

Read More

Bình Luận: Bao giờ quân Nga đầu hàng?

13/09/2022

Ngày hôm nay thế giới phân rõ 2 cực. Một bên là phe đại diện cho dân chủ và tính thiện gồm Hoa Kỳ, các quốc gia tây âu và các quốc gia dân chủ trên thế giới. Bên kia là phe đại diện cho độc tài và tính ác gồm Nga, Trung Cộng, Bắc...

Read More

Bình Luận: Lào – mối nguy hiểm nhãn tiền của nước Việt

12/09/2022

Kính thưa quý thính giả, đảng CSVN vẫn luôn biết rằng theo Hoa Kỳ thì mất đảng nhưng theo Trung Cộng thì mất nước. Tập thể bại hoại này thà mất nước và chấp nhận lệ thuộc vào kinh tế và tài chánh của Trung Cộng, dù có rơi vào bẫy nợ của Tập Cận...

Read More