CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Đằng Giang – Ông Chánh Trị Sự Hứa Phi

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi (phần 1) buổi trao đổi giữa Đằng Giang và ông Chánh Trị Sự Hứa Phi, liên quan đến giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018.

      DLSN27092018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply