Thời Sự: Thời Sự: Hồng Phúc PV cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên (2)

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn nhà đấu tranh, cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN30112021 PV

You May Also Like