Thời Sự: Nhận Định Về Cuộc Chiến Nga Xâm Lăng Ukraine Sau 6 Tháng (2)

Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp phóng sự đặc biệt do Phóng viên THÁI HÒA thực hiện, nhân dịp đánh dấu 6 tháng, ngày Nga xua quân xâm lăng Ukraine.

Xin mời anh Thái Hòa ….

      DLSN25082022bis PV TQBao

You May Also Like