Thái Hòa Phỏng Vấn Chánh Trị Sự Hứa Phi

      PV07032017

Kính thưa quý thính giả, chính sách loại trừ tôn giáo của chủ nghĩa cộng sản không hề thay đổi, việc áp dụng chính sách này tùy thuộc vào hoàn cảnh chính trị và sự đề kháng của các tôn giáo. Mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Thái Hòachánh trị sự Hứa Phi sau đây để thấy rõ những thủ đoạn CSVN đối với Cao Đài Giáo”.

You May Also Like

Leave a Reply