Bàn Ngang Tán Dọc – Đại Án Tham Nhũng Đinh La Thăng &Trịnh Xuân Thanh

      BNTD12012018

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh việc xét xử “Đại Án Tham Nhũng Đinh La Thăng &Trịnh Xuân Thanh”.

You May Also Like

Leave a Reply