Thái Hòa Phỏng Vấn Đỗ Thông Minh

      PV12012018

Trong mấy tuần qua, Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Trong tình hình ấy, Nam Hàn đã mời gọi Bắc Hàn đối thoại để có thể tránh hiểm họa chiến tranh. Trước sự thay đổi này, phóng viên Thái Hòa đã tiếp xúc với Học giả Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản để tìm hiểu sự việc.

You May Also Like

Leave a Reply