phỏng vấn LM Anton Đặng Hữu Nam – Hơn 30,000 Giáo dân giáo phận Vinh tuần hành xuống đường

      DangHuuNam16082016

Thưa quý thinh giả, vào hôm qua, thứ Hai 15/8, nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hơn 30 ngàn Giáo dân thuộc Giáo phận Vinh đã tiến về trung tâm Giáo phận để tuần hành và cầu nguyện cho quốc thái dân an, và đặc biệt là cầu nguyện cho hiểm họa môi trường đang diễn ra trên giáo phận Vinh. Dưới sự hướng dẫn của các linh mục tại giáo xứ mình, hơn 30,000 giáo dân đã giương cao những khẩu hiệu lên án Formosa hủy hoại môi trường và yêu cầu đóng cửa Formosa, v.v… Từ Nghệ An, cha xứ của giáo xứ Phú Yên là Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam đã dành cho phóng viên QN cuộc phỏng vấn sau đây…

You May Also Like

Leave a Reply