THỜI SỰ: THƯ KHÔNG NIÊM của LM Nguyễn Hữu Lễ

Gần đây, trên các mạng xã hội đã luân lưu một lá THƯ KHÔNG NIÊM của LM Nguyễn Hữu Lễ ở Tân Tây Lan gửi cho Đức GM An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục địa phận Vinh, liên quan đến sự kiện GM Long đã cấm không cho Linh mục ĐẶNG HỮU NAM làm lễ và cử hành các bí tích nữa.
Để biết thêm về Lá thư không niêm này, mời quý thính giả theo dõi cuọc trò chuyện giữa QN  với LM NHL. LM Lễ tham dự cuọc nói chuyện này từ Aucland, New Zealand, nơi LM đã trú ngụ hơn 30 năm qua!

 

      DLSN20012022bis PV

 

You May Also Like