Thời Sự: Đằng Giang phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do

Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, một tổ chức bất vụ lợi tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của giới lao động Việt. Xin nhường lời cho phóng viên Đằng Giang

      DLSN04062018bis Lao dong viet

You May Also Like

Leave a Reply