THƯ NGỎ Kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Xin quý vị ký tên ở link này

... đọc tiếp

Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI tường trình thành quả 7 năm hoạt động

Để kết luận cho phần tường trình dài 20 phút, ông Bảo đã dõng dạc tuyên hứa với đồng bào là “chừng nào chế độ CS còn thống trị trên quê hương thì dù đối đầu với bất cứ khó khăn, trở ngại nào, Đài ĐLSN cũng sẽ cất tiếng nói để góp phần loại bỏ tập đoàn thống trị CSVN”.

... đọc tiếp

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về Thay Đổi Giờ Phát Thanh của Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Sau nhiều tháng thương lượng, cơ quan phát sóng đã đồng ý đổi giờ phát thanh của chương trình ĐLSN sớm hơn 1 tiếng, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối (giờ Việt Nam), thay vì từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, mỗi tối. Thay đổi này có hiệu lực kể từ buổi phát thanh ngày Chủ Nhật, 1 tháng Mười năm 2017.

... đọc tiếp