Lời Kêu Gọi, 03.03.2017: Hội Đồng Liên Tôn Hải Ngoại

      LKG03032017

Nhằm đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời chống lại âm mưu thôn tính của Trung cộng, xin hãy xuống đường biểu tình vào ngày 5 tháng 3 ở bất cứ nơi nào thuận tiện và bằng mọi sáng kiến để bày tỏ những điều mình muốn nói.
Kính thưa quý thính giả. Để hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường biểu tình vào ngày 5/3/2017, mời quý thính giả nghe lời kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, gửi đồng bào trong và ngoài nước sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply