Thông Báo V/v trang nhà radiodlsn.com bị phá hoại

Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

THÔNG BÁO

Thưa quý vị thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi

Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2011, trang nhà DLSN – radiodlsn.com  đã bị phá hoại bằng phương cách tấn công ddos, nghĩa là kẻ phá hoại đã dùng phương pháp truy cập đại trà hầu làm tê liệt máy chủ của đài DLSN. Tuy nhiên, trong thời gian trang nhà bị phá hoại, chương trình phát thanh trên làn sóng 9670 kí lô chu kỳ vẫn hoạt động bình thường.

Toàn ban phụ trách trang nhà đã âm thầm chịu đựng và cố gắng cùng với nhà cung cấp phục hồi. Trong thời gian từ ngày 18/9/2021 đến ngày 11/11/2021 trang nhà radiodlsn.com có nhiều lần được phục hồi nhưng chỉ một thời gian ngắn và tiếp tục bị phá hoại.

Đài phát thanh DLSN do Lực Lượng Cứu Quốc chủ động  chỉ có một mục tiêu duy nhất là đứng về phía nhân dân VN để tranh đấu cho tự do, dân chủ, pháp trị, đa nguyên, mục tiêu này là mục tiêu không phù hợp với CSVN nên kẻ phá hoại phải là CSVN.

Chúng tôi kính thông báo đến đồng bào trong và ngoài nước, vào ngày 14 tháng 11 năm 2021 trang radiodlsn.com đã được phục hồi nhưng không chắc chắn là CSVN sẽ ngưng phá hoại.

Đài DLSN cực lực tố cáo với đồng bào trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế về hành động phá hoại của CSVN

Trân trọng,

Đài DLSN

 

You May Also Like