Tuyên Cáo: Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

      TCQN29042017

Bản TUYÊN CÁO của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, nhân dịp tưởng niệm 42 năm Ngày Quốc Hận để kết thúc chương trình.

You May Also Like

Leave a Reply