Thời Sự: Phỏng vấn JB. Nguyễn Hữu Vinh: “Công An Là Bạn Dân” (phần 2)

Thời Sự

Để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp PHẦN HAI cuộc trao đổi của Hồng Phúc với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh sau đây.

      DLSN07122022bis-PV

You May Also Like