Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Kim Thanh: “Lặn Lội Đi Nuôi Chồng Tù” (phần cuối)

Để nối tiếp chương trình, mời quí thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, hiền thê của TNLT Trương Minh Đức do Hồng Phúc thực hiện sau đáy

      DLSN13092023bis-PV

You May Also Like