Phỏng vấn TS NGUYỄN BÁ TÙNG Đề tài: “CSVN đắc cử vào HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ”

      PhongVan-NguyenBaTung14102022

Thưa quý thính giả,
Như Đài ĐLSN đã loan tin, trong phiên họp của Đại Hội Đồng LHQ ngày 11 tháng 10 vừa qua, CSVN đã được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Kết quả này đã gây “sốc” đối với nhiều quốc gia, cũng như nhiều tổ chức quốc tế, và Việt Nam tranh đấu cho nhân quyền.
Để tìm hiểu về sự kiện này, mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ TÙNG, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức đã tích cực vận động cộng đồng quốc tế không bầu CSVN vào HĐNQ/LHQ vì những vi phạm Nhân Quyền nghiêm trọng của nhà cầm quyền CSVN đối với dân chúng.  Ông Tùng tham dự buổi thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ.

You May Also Like