Bình Luận: Nói nhỏ để bạn nghe-Cha chúng nó sợ gì?

Kính thưa quý thính giả, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên là khuynh hướng của thời đại. Độc tài CS như tại TQ và VN là một mô hình nhà nước mang tính phản động sâu xa và sẽ bị những cuộc cách mạng quần chúng quăng vào thùng phân thối của lịch sử. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ts. Phạm Đình Bá với tựa đề: “Nói nhỏ để bạn nghe: cha chúng nó sợ gì?”_ sẽ được Song Thập trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      DLSN26092022bis BL

You May Also Like