Thời Sự: Cái Ngày 19 Tháng Tám Là Ngày Gì? (2)

Trong chuyên mục Thời Sự hôm nay, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 và cũng là phần cuối, cuộc phỏng vấn Giáo sư Đỗ Như Điện, về “Cái ngày 19 tháng Tám là ngày gì?” do Hồng Phúc thực hiện.

      DLSN25082022bis PV DNDien

You May Also Like