Câu chuyện Thời Sự: Tôn Giáo tại Việt Nam đang bị cs VN đàn áp

Thưa quý thính giả,

Ngày 10 tháng Giêng 2022 vừa qua, qua liên mạng toàn cầu tân Đại sứ Hoa Kỳ Knapper, trước khi lên đường sang Việt Nam nhận nhiệm sở đã có cuộc tiếp xúc với thân hào nhân sĩ, đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể và các tổ chức đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Dịp này, phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc phỏng vấn Bs. Đỗ văn Hội, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam về tình hình Tôn Giáo tại Việt Nam đang bị cs VN đàn áp tàn khốc?

Kính mời quý vị cùng nghe sau đây:

      DLSN26012022bis PV

You May Also Like