Thời Sự: Phỏng vấn Cô Trịnh Thị Thảo

Kính thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn Cô Trịnh Thị Thảo, em ruột của TNLT Trịnh Bá Phương.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 15 tháng Tám, trước khi phiên Tòa phúc thẩm diễn ra, do Hồng Phúc thực hiện, mời quý vị cùng theo dõi.

      DLSN17082022 PV

You May Also Like