Thời Sự: Hồng Phúc PV Cô Trịnh thị Thảo

Để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn Cô Trịnh Thị Thảo, ái nữ của Ông Bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu. Buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN14122021 PV

You May Also Like