Thời Sự: Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Chánh Trị Sự Hứa Phi, về sự kiện nhà cầm quyền VN xử vụ án Tịnh Thất Bồng Lai.  Xin nhường lời cho phóng viên Thái Hòa…

      DLSN25072022bis PV

You May Also Like