Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Lê Thành Nhân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng (tiếp theo)

Liên tục chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc với ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhận định về tình hình Biển Đông, Hồng Kông và Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      PVan14072020

You May Also Like