Phóng viên Hồng Phúc phỏng vấn Giáo sư Thái Võ (phần 2)

Sau đây mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi trò chuyện với Giáo sư Alex Thái Võ về chủ đề Hòa Giải, Hòa Hợp do Phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      DLSN15052024-PV

You May Also Like