THỜI SỰ : Nước Úc với Tân Thủ tướng Anthony Albanese

Thứ Bẩy ngày 21 tháng 5 vừa qua, dân chúng Úc vừa đi bầu quốc hội và đảng Lao Động đã thắng cử để lập chính phủ mới. Kết quả này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Úc? Để trả lời những câu hỏi này, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Luật Sư Võ Minh Cương do ĐPV Hải Sơn thực hiện.

LS Võ Minh Cương đã từng làm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc, và hiện là Chủ Tịch – Liên Hội Cựu Quân Nhân Liên Bang Úc Châu.  Ông trả lời cuộc phỏng vấn này từ Sydney, Úc Châu, nơi ông đang hành nghề luật sư.

      DLSN26052022bis PV

You May Also Like