Thời Sự: Loa Phường(2)

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, do Hồng Phúc thực hiện, về sự tái lập “Hệ Thống Loa Phường” của ngành tuyên truyền cs VN nhằm mục đích gì?

Xin mời quý vị cùng nghe sau đây:

      DLSN02082022bis PV

You May Also Like