Nhạc Tuyển DLSN: Tiếng Vọng Từ Ngục Tối

Sau đây, HD xin kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm: ” Tiếng Vọng Từ Ngục Tối ”, nhạc và lời của Thầy Giáo Làng, với tiếng hát của Chi Huệ, được trích trong youtube Thaygiaolang-Tiếng Vọng Từ Ngục Tối, để vinh danh TNLT Phạm Đoan Trang

      DLSN31032022bis Nhac pham

You May Also Like