NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Quan Hệ Giữa Đức Và Việt Nam Sau Năm 1975.

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

Khách mời tuần này là ông Vũ Ngọc Yên, một nhà báo đang sinh sống tại thành phố Stuttgart của Đức, cả hai sẽ bàn về chủ đề: Quan Hệ Giữa Đức Và Việt Nam Sau Năm 1975.

      DLSN15012022bis PV thaihoa

You May Also Like