NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Quan hệ của Nhật đối với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam(phần 3 – cuối)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN18122021bis NVDCCT

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» hai tuần trước đây, chúng tôi đã đàm luận với Học Giả Đỗ Thông Minh về Nhật Bản, đặc biệt trong quan hệ của Nhật đối với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Trong phần cuối cuộc đàm luận này, chúng tôi nói về bản chất quan hệ giữa Nhật và 3 nước nói trên.

Như đã giới thiệu, Học giả Đỗ Thông Minh là một nhà biên khảo nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm về văn học, ngôn ngữ, và về cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Ông phát biểu tứ thành phố Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, nơi ông sinh sống.

You May Also Like