Đất Nước Đứng Lên: Yêu Tổ Quốc, Yêu Dân Tộc Là Tình Yêu Vô Tội

Thưa quý thính giả, đứng lên lật đổ độc tài toàn trị CSVN là một hành động yêu nước và hoàn toàn vô tội.  Qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Yêu Tổ Quốc, Yêu Dân Tộc Là Tình Yêu Vô Tội”_ sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình.

      DLSN02082021bis DNDL

Yêu Tổ Quốc, Yêu Dân Tộc Là Tình yêu Vô Tội

Hoàng Minh Phú

Tất cả các quốc gia được lãnh đạo bỡi một nhà nước độc tài toàn trị, theo chủ nghĩa phát xit, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa dân tộc cực đoan  hay chủ nghĩa CS có 1 điểm tương đồng . Những tập đoàn lãnh đạo này coi hành động yêu nước của người dân một cách tự nguyện, không theo chủ trương, đường hướng chỉ đạo của họ, là có tội.   Đó cũng là chủ trương của tập đoàn lãnh đạo CS Việt Nam.

Dân tộc của một quốc gia, không thể nào trường tồn và phát triển, để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, nếu không có những người dân dám đứng lên làm cách mạng, đứng lên chống ngoại xâm, chống giặc thù, chống đàn áp bất công, đòi hỏi công lý, đòi thực thi nhân quyền.

Đó là những người yêu nước thật sự và chân chánh, một thứ tình yêu thiêng liêng, mà tạo hóa đã ban phát trong bản năng con người. Khi chúng ta thể hiện tình yêu Tổ Quốc và Dân Tộc, đó là một thứ tình yêu cao cả và vô tội. Toàn dân cần phải biết ơn những người có hành động yêu nước tốt đẹp đó, nếu không muốn nói là phải khuyến khích, để cùng nhau cống hiến tình yêu chính đáng ấy cho đất nước.

Nhà nước Việt Cộng hiện nay không phải là chính quyền của nhân dân, không hề thuộc về nhân dân. Chúng chỉ là một tập đoàn lãnh đạo độc tài đảng trị, thuộc về đảng CS, Tay sai cho Tàu Cộng.

Ngoài cái thứ tình yêu thiêng liêng một cách tự nguyện đó. Nếu có bất cứ một thứ tình yêu chỉ đạo, ép buộc nào khác, cũng chỉ là thứ tình yêu tạm bợ không trường tồn, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, đào thải bởi chính những tập thể người lính phục vụ vì dân, những cán bộ yêu nước, hoặc sức mạnh bất khuất, kiên cường của toàn Dân Tộc.

Từ khi những người CS đem chủ nghĩa độc tài toàn trị theo kiểu Nga- Tàu, xâm nhập vào đất nước ta, thì những người yêu nước  luôn bị nhà cầm quyền Việt Cộng  gian ác, bắt bớ, sách nhiễu, tù đày một cách man rợ, đầy oán thù. Điển hình trong thời ký chống Pháp, chống Nhật, đã có nhiều nhà cách mạng, những chiến sĩ yêu nước, hợp tác cùng mặt trận Việt Minh (tiền thân của Đảng CS hiện nay), cùng nhau chống ngoại xâm. Nhưng sau khi đánh Pháp, đuổi Nhật thành công, Việt Cộng đã tráo trở, tìm cách ám sát , thủ tiêu, những nhà cách mạng yêu nước,  buộc tội, bỏ tù họ. Vì những nhà yêu nước đó, muốn chủ trương thiết lập một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ, khác với chủ trương của Việt Cộng là thiết lập một nhà nước CS độc tài chuyên chế.

Trước khi có hiệp định Genève chia đôi đất nước, những người CS, dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuống tay tiêu diệt những thành phần yêu nước, chống đối lại CS, trong đó có các đảng phái quốc gia, như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt.v.v.  Các tôn giáo chống Cộng như: Cao Đài, Hòa Hảo ở Miền Nam, và Thiên Chúa Giáo ở Miền Bắc.

Năm 1954-55 khi tập đoàn Việt Cộng thiết lập được hệ thống toàn trị tại Miền Bắc, chúng đã sát hại và loại trừ tất cả các đảng phái Quốc Gia bằng bạo lực, đồng thời ám hại rất nhiều người yêu nước. Đảng thực hiện nhiều cuộc khủng bố tàn bạo và đẫm máu với các thành phần trí thức không đầu hàng giai cấp vô sản, trong đó có nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.

Sau đó Hồ Chí Minh và đồng đảng lại núp dưới danh nghĩa ”Giải phóng, thống nhất đất nước, dành độc lập cho quê hương”, tiếp tục ra tay tiêu diệt thêm nhiều Người Việt Quốc Gia khác ở Niềm Nam.

Từ 1975 tới nay trên toàn cõi Việt Nam, là những năm đầy máu và nước mắt cho dòng giống Lạc Hồng.

Sau khi đã áp đặt chế độ toàn trị lên quê hương bằng bạo lực, bằng việc phá tan nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Việt Cộng đang có kế hoạch hiến dâng quê hương cho Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.  Chúng đang tiếp tay với kẻ thù, bằng nhiều phương cách để tận diệt  giống nòi với các sản phẩm độc hại từ Tàu.

Việt Cộng đã cấu kết với giặc ngoại xâm, họ sinh sát lên số phận của con dân Việt Tộc. Từ ngày có CS cho đến nay, tập đoàn Việt Cộng đã phạm muôn vàn tội ác đối với dân tộc. Nên người dân đã ta thán, cho rằng chế độ  Việt Cộng là: “chế độ bất nhân”.

Trong những thâp niên gần đây, tập đòan Việt Cộng tiếp tục bắt bớ, giam cầm và bỏ tù nhiều chiến sĩ cách mạng, người Yêu nước. Lý do vì họ đang  dấn thân tranh đấu  cho tự do dân chủ, hy sinh cuộc sống bình an, quyết tranh đấu, đòi hỏi Việt Cộng phải thực thi nhân quyền cho Việt Nam.

Người dân đã quyết xả thân cống hiến tình yêu thương cho tổ quốc và dân tộc này, bằng cách đứng lên làm cách mạng. Họ là những người phải đươc tất cả chúng ta quý trọng, không ai có quyền bắt tội họ, vì họ không có tội. Toàn dân phải quyết tâm đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Cộng lập tức ngưng ngay hành động đàn áp, giam cầm những người yêu nước, trái với hiến pháp Việt Nam, và luật Quốc Tế, cần phải trả tự do cho họ một cách vô điều kiên. Họ là những người yêu nước thật sự, không hề mị dân, không dã tâm độc ác, như tâp đoàn cầm quyền hiện tại. Họ đứng lên thể hiện quyền công dân, quyết kêu gọi nhà cầm quyền phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp, hủy bỏ chế độ độc tài toàn trị, để thiết lập một chế độ dân chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên cho Quê Hương Việt Tộc. Họ yêu Tổ Quốc, yêu Dân Tộc nên không có tội.

You May Also Like