Thời Sự: Hiện tình đất nước VN trong cơn đại dịch Vũ Hán

Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với ông Lê Thành Nhân từ Texas, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, về hiện tình đất nước VN trong cơn đại dịch Vũ Hán với biến thể Delta.

      DLSN02082021bis PV2

You May Also Like