QUAN ĐIỂM: Nhu Cầu Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Việt

Qua mấy ngàn năm, dân tộc Việt không bị phương Bắc đồng hóa là nhờ vào quá trình bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống. Nhưng từ khi đảng CSVN cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, họ đã nghe lệnh quan thầy Tàu Cộng phá hủy nền văn hóa này. Mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Nhu Cầu Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Việt” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN11062021bis QD

Nhu Cầu Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Việt

Lực Lượng Cứu Quốc

Thưa quý thính giả,

Văn hóa là những tinh hoa của một dân tộc được tích lũy và gạn lọc qua nhiều thế hệ.

Người xưa nói: “Văn hóa còn, thì đất nước còn”. Sở dĩ nền văn hóa Việt không mất, là nhờ vào đạo sống với những truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp mà các bậc Tiền nhân đã dầy công gầy dựng và gìn giữ.

Mất văn hóa là bước đầu của một đất nước sắp bị lệ thuộc ngoại bang. Đất nước VN hiện đang bên bờ vực thẳm với xã hội thối nát, văn hóa trở nên suy đồi dưới sự cai trị của chế độ CS. Nỗi bất hạnh lớn lao của dân tộc Việt chính là sự du nhập chủ nghĩa ngoại lai và chính chủ nghĩa này đã xé nát dân tộc Việt ra từng mảnh vụn, phá hủy bản chất hiền hòa, lương thiện của người dân và chính nó đã hủy hoại nền văn hóa ngàn đời của dân tộc.

Xét qua và nghiệm lại giai đoạn từ năm 1945 đến nay, chúng ta thấy rõ chủ trương của CSVN:

-Về chính trị: CS chủ trương độc đảng để nắm quyền lực.

-Về xã hội: CS chủ trương tạo mâu thuẫn, gây nghi kỵ, phân chia giai cấp.

-Về tôn giáo: CS chủ trương hủy diệt bằng cách đàn áp tín đồ, giải tán và cướp đoạt nơi thờ phượng.

-Về đạo đức: CS chủ trương phá vỡ nền tảng đạo đức tốt đẹp theo truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc.

-Về giáo dục: CS chủ trương đào tạo con người chỉ để phục vụ chế độ, chứ không đào tạo nhân tài cho đất nước. Và quan trọng nhất là nhu nhược, yếu hèn, nghe theo lệnh của quan thầy Tàu Cộng, làm suy yếu truyền thống chống giặc ngoại xâm, muốn thế hệ trẻ quên lịch sử “phá Tống, bình Chiêm, đuổi Nguyên, dẹp Minh, thắng Thanh” của dân tộc.

Hiện nay, CSVN hủy diệt nền văn hóa của dân tộc bằng cách:

-Không cho dạy Việt Sử một cách đứng đắn, mà luôn phổ biến các tài liệu, phim ảnh về lịch sử nước Tàu đã bị bóp méo, kết quả là người Việt cảm thấy nước Tàu quá vĩ đại mà VN chỉ đáng là chư hầu. Điều này đã làm cho nhiều người Việt trở nên yếu hèn.

-Tàu Cộng đưa ra 4 chữ “Văn hóa tương đồng” trong phương châm 16 chữ vàng với ý đồ “lập lờ” làm cho người Việt cảm thấy Văn hóa 2 nước giống nhau.

-Hơn thế nữa, CSVN cấm mọi sự sáng tạo về văn hóa truyền thống, kết quả là không có văn, thơ, nhạc, sinh hoạt văn hóa để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Nếu nói, Văn minh là lối sống tiến bộ theo đúng trào lưu và đà tiến hóa của nhân loại. Văn minh chỉ nói về con người trong phạm vi khoa học kỹ thuật với những cải tiến cho đời sống vật chất. Thì Văn hóa là nếp sống tốt đẹp, có lề lối trong sinh hoạt xã hội, có phong tục tập quán, tín ngưỡng, thói quen, hoặc ý thức, tư tưởng, luân lý, đạo đức, .v.v.

Khi Văn hóa phát triển đến mức tốt đẹp nhất trong đời sống thực tế, mang lại hạnh phúc cho mọi người thì đó là Văn hiến, là sự tự hào của một dân tộc. Và đó là lý do tại sao các bậc Tiền nhân đã hãnh diện khi viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Như nước Việt ta, vốn xưng nền Văn hiến đã lâu”.

Có thể nói, Văn hiến là tất cả những gì đã giúp Tổ tiên dựng nước và các bậc Tiền nhân giữ nước. Nó giúp cho dân tộc Việt không chịu khuất phục và đã đánh bại nhiều cuộc xâm lăng của kẻ thù phương Bắc. Vì vậy, Văn hiến chính là bản Hiến Chương lập quốc và cũng là bản Tuyên Ngôn Tự Chủ của nòi giống Tiên Rồng. Do đó Văn hiến đã trở thành điển mẫu chung, một niềm hãnh diện thiêng liêng của người Việt.

Và nếu muốn biết lý do tại sao các bậc Tiền nhân hãnh diện về nền Văn hiến đó, thì phải tìm hiểu Văn hóa với giòng lịch sử gian truân và vinh quang của dân tộc. Đó là điều mà các thế hệ Việt tộc, con cháu của Trưng Vương, Hưng Đạo Vương, Bình Định Vương… cần học hỏi.

Vì vậy, bổn phận của người Việt là phải bảo tồn và phát huy nền Văn hóa ngàn đời của dân tộc. Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta cần phải:

– Tìm giữ những tài liệu lịch sử, đồng thời cập nhật lịch sử VN thời cận đại.

– Vận động các phụ huynh trong nước đòi hỏi môn Việt Sử phải được tiếp tục dạy trong chương trình giáo dục.

– Sưu tập lại các sách giáo khoa về môn Sử Việt dưới thời VNCH để tiện dụng và phát huy cho thời hậu CS, vì những sử liệu này có thật, chứ không bịa đặt như sách sử của chế độ CS.

Tuy nhiên, biện pháp cấp bách nhất, là toàn dân dũng cảm vùng lên giải thể chế độ cộng sản, mới ngăn chận được âm mưu “hủy diệt nền Văn hóa Việt tộc”, biến VN thành quận huyện của Tàu Cộng phương Bắc.

Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

You May Also Like