CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Tình hình nhân quyền tại VN

Kính thưa quý thính giả,

Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ  vừa công bố báo cáo về nhân quyền trên thế giới  năm 2020,  trong đó có hơn 50 trang nhận định về tình hình nhân quyền tại VN. Để tìm hiểu nội dung bản báo cáo này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Họp Mạng Lưới Nhân Quyền VN. TS Tùng tham dự buổi trao đổi này từ miền Nam California, Hoa Kỳ

      DLSN16042021bis PV

You May Also Like