Thời Sự: Tưởng Niệm 30 tháng 4

Và để mở đầu cho chương trình đặc biệt hôm nay, lần thứ 45 đánh dấu ngày quốc hận 30 tháng 4, xin hãy cùng tưởng niệm những người lính anh hùng VNCH đã một thời xả thân cho đồng bào miền Nam được sống thanh bình, an cư  lạc nghiệp. Họ là những chiến sĩ bất khuất quyết tìm cái chết thay cho sự đầu hàng, niềm tủi nhục. Hãy cuối đầu tri ân cùng một nén hương trầm kính dâng lên vong linh của các vị anh hùng trí dũng, những người lính can trường, những người con của đất mẹ Việt Nam đã vị quốc vong thân. Anh hùng tử (nhưng) khí hùng bất tử.

      DBiet30042020bis

You May Also Like