CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Tình Hình Dịch Vũ Hán Tại Pháp(2)

Hôm qua quý thính giả đã theo dõi phần đầu cuộc trao đổi giữa Quang NamNhà báo Từ Thức tại Paris liên quan đến dịch bệnh Vũ Hán. Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc trao đổi này, xin nhường lời cho anh Quang Nam

      DLSN09042021bis PV

You May Also Like