Thái Hòa Phỏng Vấn học giả Đỗ Thông Minh

      PV24012017

Thưa quý thính giả, giữa lúc Hoa Kỳ đang bận rộn với công việc nội bộ, thì tại Biển Đông, sự căng thẳng vẫn gia tăng, có thể dẫn tới bất ổn. Để theo dõi những chuyển biến này, mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa và học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply