CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Thomas Việt – LS Nguyễn Văn Đài

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thomas Việt và Ls. Nguyễn Văn Đài, liên quan đến buổi điều trần về Hiệp Định Thương Mại Tự Do Giữa Liên Minh Âu Châu & Việt Nam.

      DLSN16102018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply