Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn anh Johny Huy về tình hình người Việt tị nạn tại Thái Lan

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị theo dõi tiếp về tình hình người Việt tị nạn tại Thái Lan. Hôm nay phóng viên Hồng Phúc có buổi trao đổi với anh Johny Huy, một thành viên của Hội Cứu Người Vượt Biển (tức BPSOS) tại Thái Lan, Minh Nguyệt xin mời anh Hồng Phúc.

      PVan23022021

 

You May Also Like