Thời Sự: Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Kính mời quý thính giả nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, do Hồng Phúc thực hiện sau đây:

      DLSN21062022bis PV

You May Also Like