Thời Sự: Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển

Kính thưa quý thính giả, lãnh đạo CSVN ít học nhưng lại thích nói chữ. Chủ tịch nước/Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tự hào tuyên bố là Nước ta chưa bao giờ được như ngày nay!”.  Được như ngày nay là như thế nào?  Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với Ts. Nguyễn Đình Thắng, Chủ Tịch kiêm Giám đốc Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, từ Hoa Thịnh Đốn, để thấy rõ sự việc “Được như ngày nay…” mà  Nguyễn Phú  Trọng và Đảng CSVN đã đem đến cho đất nước VN thê thảm như thế nào?

      DLSN28062021bis PV NDThang

Hồng Phúc:  Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử dân tộc Việt Nam không hề có chính sách “xuất khẩu lao động”, mà chỉ có bọn thực dân xâm lược Pháp tổ chức “mộ phu đi tân thế giới” làm đồn điền, nhưng dù là bọn cướp nước, thực dân Pháp cũng không tàn nhẫn, vô nhân đạo, vô trách nhiệm như chính sách “xuất khẩu lao động” dưới chế độ  CHXHCN Việt Nam ngày nay.

“Xuất khẩu lao động” là đưa đồng bào đi làm tôi tớ cho xứ người. Đặc biệt chị em phụ nữ chịu trăm đắng nghìn cay, bị đọa đầy nhục nhằn, bị xâm phạm tiết hạnh, gia đình tan nát và có người không có đường trở lại quê hương phải gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người.

Trong khi đó bọn cầm quyền CSVN đem con bỏ chợ, quay mặt làm ngơ, toa rập với bọn chủ nô, bỏ mặc cho những nạn nhân “xuất khẩu lao động” bị hành hạ, bị áp bức, bị bóc lột, nơi xứ người.

“Nước ta chưa bao giờ được như ngày nay” là như thế đấy. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có lúc nào tự vấn lương tâm rồi thấy hổ thẹn với chính mình, với quốc dân, với thế giới và cảm thấy mang trọng tội với những người “xuất khẩu lao động” đang bị lưu đầy nơi đất khách quê người không?

Kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Ts. Nguyễn Đình Thắng, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc BPSOS Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, từ Hoa Thịnh Đốn, một tổ chức hoạt động gắn liền với đời sống người Việt tỵ nạn CS, đã nhiều lần lên tiếng tố giác hành động ngược đãi người lao động Việt Nam và vi phạm nhân quyền trước công luận thế giới và chính phủ Hoa Kỳ.

You May Also Like