Phỏng Vấn: Minh Nguyệt – Giáo Sư Đỗ Anh Tài

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi Câu Chuyên Thời Sự do Minh Nguyệt thực hiện qua cuộc phỏng vấn Gs. Đỗ Anh Tài liên quan đến cái chết của một người Việt Nam nhiễm Virus Corona …

      PVan20032020bis

You May Also Like