Câu chuyện Thời Sự: Phỏng Vấn Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh: “Ba Con Dê Bị Mất Từ Một Nền Giáo Dục Trộm Cắp”

Đế tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN HAI cuộc trao đổi của Hồng Phúc với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, về chuyện “Ba con dê bị mất từ một nền giáo dục trộm cắp”

      DLSN05072023 PV 2

You May Also Like