Thời Sự: Hồng Phúc pv Gs. Đỗ Như Điện (2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Giáo sư Đỗ Như Điện, cựu Giám đốc đài phát thanh ĐLSN, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, so sánh sự tương đồng và bất đồng giữa hai cuộc chiến Việt Nam và Ukraine, sau đây….

      DLSN05042022bis PV

You May Also Like