Bàn Ngang Tán Dọc, 14.07.2017

      BNTD14072017

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện: “Biển Đông, một năm sau phán quyết của tòa quốc tế La Haye”.

You May Also Like

Leave a Reply