Bàn Ngang Tán Dọc, 08.12.2017

      BNTD08122017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh chuyện đề nghị thay đổi cách viết tiếng Việt và những bất cập tại các trạm thu phí B-O-T.

You May Also Like

Leave a Reply