Bàn Ngang Tán Dọc, 10.02.2017

      BNTD10022017

Giữa chương trình, là cuộc hội luận tay ba giữa Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc sẽ gởi đến quý thính giả nội dung câu chuyện từ việc cướp chính quyền đến cướp lộc thánh tại Việt Nam.

You May Also Like

Leave a Reply